Analyse energielabels 15 grootste gemeentesSweco brengt, voor het eerst, de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen in kaart van de 15 grootste Nederlandse gemeentes (gebaseerd op aantal inwoners).


Dit geeft inzichten waar de energievraag geconcentreerd is, hoe de verdeling van deze concentratie is, of deze vraag hoog temperatuur of laagtemperatuur is en of een collectieve oplossing realistisch is en/of een (deels) individuele oplossing toegepast dient te worden, of dat een mogelijke eerste isolatie een noodzakelijke maatregel is. Onder andere zijn deze inzichten cruciaal om af te wegen hoe realistisch het is om een bepaalde bron te koppelen aan de vraag. Sweco beschikt daarnaast nog over 70 andere openbare kaartlagen, eventueel verrijkt met lokale inzichten om te komen tot de juiste keuzes. Op deze wijze wordt aan gemeentes of ontwikkelaar handvatten geboden om de juiste keuzes te maken en de prioriteit te geven aan die maatregelen om de verduurzaming van vastgoed een boost te geven.


Grootste gemeentes van Nederland in relatie tot woningen en utiliteitsgebouwen

Figuur 1 – Aantal inwoners, woningen en utiliteit per gemeente in volgorde van grootte van de gemeente

De grafiek in figuur 1 geeft per gemeente het aantal inwoners, het aantal woningen en utiliteitsgebouwen weer en laat hiermee de verhouding tussen deze cijfers zien. Het aantal inwoners is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor Statistiek, juni 2019 (1) en het aantal woningen en utiliteitsgebouwen op data van het Basisregistratie Adressen en Gebouwen, augustus 2019 (2). Dit is gerangschikt op grootte van de gemeenten. Hierin is te zien dat de verhouding tussen het aantal inwoners tot het aantal woningen gemiddeld 2 tot 2,5 is.


Aantal woningen en utiliteitsgebouwen per gemeente

Figuur 2 - Verdeling tussen woonfunctie en utiliteit per gemeente in volgorde van grootte van de gemeente

Figuur 2 geeft per gemeente de verdeling in percentages weer van woningen versus utiliteitsgebouwen. Dit inzicht is ter ondersteuning van de gepresenteerde relatieve verhouding van energielabels die gezamenlijk voor de gebouwde omgeving per gemeente zijn weergegeven in figuur 3. Voor het overzicht is in figuur 2 en 3 dezelfde volgorde als in figuur 1 aangehouden.

Zo’n 45% van de woning voorraad is op dit moment voorzien van een definitief energielabel dat is geregistreerd in de RVO database. Bij utiliteitsgebouwen is dit 9%. Voor gemeenten kan het daarom lastig zijn om de juiste keuzes te maken in het verduurzamingsbeleid. Welke wijken moeten als eerste worden aangepakt? En waar kunnen de grootste sprongen vooruit worden gemaakt?