Bronvermelding Analyse 1. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland : sn, 2019.
 2. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 2019.
 3. Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend. EP-online database. 2019.
 4. Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend en Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend (RVO). Monitoring Energiebesparing Gebouwde Omgeving. 2018.
 5. Plan Bureau Leefomgeving. Effecten Ontwerp Klimaatakkoord. Denhaag : sn, 2019. 3619.
 6. Kabinet van Nederland. Klimaatakkoord. Denhaag : sn, 2019.
 7. Nederlandse Gemeenten (355 Gemeenten). Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Augustus 2019.
 8. Energy Performance of Buildings Directive.
 9. Statistiek, centraal Bureau voor. Bevolkingsontwikkeling. Juni 2019.
 10. Centraal Bureau voor Statistiek. Ontwikkeling van het aantal gemeenten sinds 1990. 2019.
 11. VBO Makelaar. Handleiding Energielabel Woning. 2015.
 12. Energia. Vereenvoudigd energielabel voor woningen afgeschaft. Juli 2019.
 13. —. Eigenaren van labelloze kantoren krijgen boetes opgelegd. 2017.
 14. Inspectie Leefomgeving en Transport. Energielabel Utiliteitsgebouwen. [Online] 2019. https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/energielabel-utiliteitsgebouwen.
 15. Heij, Frans de. Consequenties voor gebouwen, projectontwikkelaars, staatprofielen en openbare ruimte. 2019.
 16. Amsterdam, Rekenkamer Metropool. Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten. 2019.
 17. https://energiekaart.net/initiatieven/restwarmte-verwarmt-enschede/. [Online]
 18. In opdracht van RVO. Warmtemonitor 2017. 2019.
 19. Eneco. Routekaart verduurzaming Stadswarmte Utrecht/Nieuwegein versie 2.0. 2018.
 20. Overmorgen. Energiemix Amersfoort. 2019.
 21. [Online] https://energiekaart.net/organisatie/gemeente-almere/.
 22. [Online] https://ennatuurlijk.nl/referenties/apeldoorn.
 23. [Online] https://warmtebedrijfapeldoorn.nl/.
 24. CEDelft. Warmtekansenkaart Apeldoorn. 2018.
 25. [Online] https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/routekaart-haarlem-klimaatneutraal-in-2030-en-aardgasvrij-in-2040.
 26. GIS ICT Sweco: Adrian Akhbari en Tom van der Meer