Over de auteursHoofdauteur

Jina Bhagwandas, Adviseur Duurzame Energie bij Sweco

Jina is adviseur duurzame energie en sinds 2018 verbonden aan Sweco. Zij heeft onder andere studies verricht naar de haalbaarheid van warmteconcepten voor aardgasloze wijken zoals all-electric, warmtenetten. Verder is zij product owner voor de Energie Strategie Atlas. Jina heeft een Thermische Werktuigbouwkundige achtergrond, studie aan de Universiteit Twente die zij in 2016 heeft afgerond.


Mede auteurs

Vincent Jansen, Hoofd afdeling Energie bij Sweco

Sinds 2013 werkt Vincent voor Sweco. Het afgelopen jaar is de afdeling Energie en Duurzaamheid onder zijn leiding uitgegroeid tot vijftig man, verdeeld over 4 teams: Energiestrategie en Financien, Duurzame gebouwen, Energieopwek en Warmtenetten en Energiemanagement. Alle expertises zijn in huis om gemeentes en organisaties bij te staan in een succesvolle verduurzaming, waarbij wordt geadviseerd op gebied van techniek, financien stakeholdermanagement.

Thijs van Brakel, Teammanager en Senior Adviseur - Duurzame Gebouwen en Energie bij Sweco

Zijn team werkt voor hun klanten aan strategische verduurzaming op gebouw- en portefeuilleniveau en leidt verduurzamingsprojecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme ontwerptools zoals GPR, BREAAM en WELL.

Johan Seuren, Senior Consultant Duurzaamheid bij Sweco

Johan heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Door de kennis die hij heeft opgedaan met project- product- en beleidsontwikkeling voor de sectoren industrie, gebouwde omgeving en glastuinbouw is hij breed inzetbaar in de energietransitie.


Over Sweco

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, effici├źnte en veilige infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Ook Sweco voelt zich erg betrokken bij de gestelde doelen van het klimaatakkoord en Sweco Nederland heeft de ambitie om uiterlijk in 2035 volledig circulair en CO2-neutraal te zijn binnen de eigen bedrijfsvoering. Zoals te lezen in bovenstaande is er nog veel werk te verrichten voordat Nederland echt aardgasvrij is in 2050. Sweco is reeds betrokken en ondersteunt graag bij het opstellen van de regionale energie strategie├źn alsook de transitievisies warmte bij provincies en de gemeenten die hier nog niet mee bezig zijn of daarin verdere stappen willen maken. Middels onze Energie Strategie Atlas zijn wij in staat om de kansen en belemmeringen op het gebied van duurzame energie op buurtniveau in kaart te brengen. Ook met onze erkende expertise op het gebied van duurzaamheid en adviseurs die ook specifieke ervaring hebben in het Vesta-Mais model zijn wij in staat om de lokale data van de gemeenten te verrijken in de doorrekening. Dit dient als input voor de Transitievisie Warmte die elke gemeente eind 2021 gereed moet hebben.