ResultatenVoor de 15 grootste gemeenten van Nederland (op basis van aantal inwoners) is deze analyse uitgevoerd. Dit geeft het volgende beeld.


Figuur 3 - Verdeling energielabels per gemeente

Elke gemeente een piek vertoont in label C
Dit heeft te maken met de enorme bevolkingsgroei die Nederland heeft doorgemaakt in de naoorlogse periode 1945-1955. Voor deze generatie, de ‘babyboomers’, zijn in de periode 1975 tot 1991 veel woningen bijgebouwd. Bijna alle woningen uit deze periode hebben anno 2019 een label C.


De grootste gemeentes -dus met de meeste inwoners- staan ook voor de grootste uitdagingen
Van de 5 grootste gemeentes uit deze top 15, heeft de gemeente Almere relatief de beste energielabels (A, B en C) en de gemeente Amsterdam de meeste woningen en gebouwen met label F. Dit is natuurlijk te verklaren door het feit dat een groot deel van Amsterdam uit historische gebouwen bestaat, sommigen zelfs uit de 15e eeuw. Almere daarentegen is een gloednieuwe stad. Hier werden de allereerste woningen opgeleverd in 1976. Duurzaamheid speelde in de jaren ’70 nog nauwelijks een rol. Maar woningen werden al wel goed geïsoleerd, simpelweg om de kosten voor energieverbruik te beperken en om een huis behaaglijk te maken. Daarom is goed te verklaren dat daar de meeste woningen met het beste energielabel zijn.


Gemeentes met een historische stadskern hebben de grootste uitdaging
Het verbeteren van de thermische schil -de ”jas” van het gebouw- is geen simpele oplossing voor deze gebouwen.


Jonge gemeentes en gemeentes met veel nieuwbouw lopen voorop qua verduurzaming


Almere is koploper

Welke van deze 15 grootste gemeenten loopt voorop? Hiervoor hebben we gekeken naar het grootste aandeel energielabel B of beter. Deze labels corresponderen vaak met een thermische schil -de ‘jas’ van het gebouw -die geschikt is voor lage temperatuur verwarming, zoals een all-electric oplossing, of een lage temperatuur warmtenet dat wordt gevoed met een laagtemperatuurbron.


Naast de thermische schil gegevens van een woning of gebouw, geeft het energielabel ook energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) en efficiënte warmteopwekking (bijvoorbeeld een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet) weer. Echter is het op dit moment niet uit de geregistreerde energielabels herleidbaar welke maatregelen precies zijn getroffen voor het verkrijgen van dit energielabel. Desondanks geeft het aandeel energielabel B of beter goed weer hoe duurzaam een gemeente is.


De keus om de rangschikking te baseren op energielabel B of beter is uit het perspectief van woningen genomen, omdat dit het overgrote deel van het aantal objecten per gemeente bevat.

Figuur 4 - Ranking gemeenten met % energielabel B of beter

Almere is een ‘gloednieuwe’ stad. Dat de meeste woningen daar energielabel B of hoger hebben, is daarom goed te verklaren. Ook Amersfoort en Utrecht hebben relatief veel energielabel B of beter, en daardoor duurzamere woningen. Dit komt door de enorme groei die beide steden na de oorlog hebben doorgemaakt, met stadsuitbreidingen zoals respectievelijk Vathorst en Leidsche Rijn.

Toelichting per stad

Voor alle 15 gemeenten heeft Sweco in kaart gebracht wat duurzaamheidsambitie van de gemeente is en hoe het huidig warmtenet alsook de toekomstontwikkelingen eruit zien. Zie hiervoor de aparte bijlagen.