Contact

Ben jij ook bezig met een natuurinclusieve stad? Heb je over deze visual nog vragen of wil je eens sparren? Neem dan contact op met Gijs of Joeri.

Gijs Meijer

Adviseur biodiversiteit

Bij elke ontwikkeling, actie en elk plan liggen kansen om biodiversiteit te stimuleren. Ik zet me bij Sweco dagelijks in om te zorgen dat het als volwaardig duurzaamheidsthema wordt opgenomen wordt in ruimtelijke ontwikkelingen, plannen en beheer- en onderhoud. In mijn werk geef ik inzicht in de meerwaarde en koppelkansen van biodiversiteit en maak het behapbaar, meetbaar en concreet. Zo probeer ik bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit, om zo te zorgen voor een mooiere, duurzamere toekomst.

Joeri Meliefste

Adviseur klimaatadaptatie en stedelijk groen

Werkt in het team civiele techniek en is expert klimaatadaptatie en stedelijk groen. Bij Sweco werk ik aan projecten met als basis de inrichting van de openbare ruimte. Thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid/welzijn komen daarin veel terug en ik werk altijd op het snijvlak van de civiele techniek en het groen. Met mijn civiele kennis en achtergrond als landschapsarchitect probeer ik vanuit een integrale blik naar die opgaven te kijken. Als ambassadeur van de leefbare stad ben ik ook onderdeel van een netwerk van ambassadeurs die staan voor leefbare, gezonde en groene steden. Persoonlijk geloof ik ook erg in het belang van groen en natuur in onze steden en dorpen.

Urban Insight

De stad van de toekomst kent vele uitdagingen, en een gezonde en veilige stad is hier één van. Maar steden hebben ook uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie en bereikbaarheid. Wij geloven in integrale oplossingen. In het benaderen van een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Zodat we – figuurlijk dan - meerdere vliegen in één klap kunnen slaan! Gezond en klimaatadaptief, duurzaam en bereikbaar. Lees hier meer over de vele uitdagingen van de stad van de toekomst.