Contact

Are you working on a nature-inclusive city? Do you have questions about this visual or would you like to have a chat about it? Then please contact Gijs or Joeri.

Gijs Meijer

Adviseur biodiversiteit

Bij elke ontwikkeling, actie en elk plan liggen kansen om biodiversiteit te stimuleren. Ik zet me bij Sweco dagelijks in om te zorgen dat het als volwaardig duurzaamheidsthema wordt opgenomen wordt in ruimtelijke ontwikkelingen, plannen en beheer- en onderhoud. In mijn werk geef ik inzicht in de meerwaarde en koppelkansen van biodiversiteit en maak het behapbaar, meetbaar en concreet. Zo probeer ik bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit, om zo te zorgen voor een mooiere, duurzamere toekomst.

Joeri Meliefste

Adviseur klimaatadaptatie en stedelijk groen

Werkt in het team civiele techniek en is expert klimaatadaptatie en stedelijk groen. Bij Sweco werk ik aan projecten met als basis de inrichting van de openbare ruimte. Thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid/welzijn komen daarin veel terug en ik werk altijd op het snijvlak van de civiele techniek en het groen. Met mijn civiele kennis en achtergrond als landschapsarchitect probeer ik vanuit een integrale blik naar die opgaven te kijken. Als ambassadeur van de leefbare stad ben ik ook onderdeel van een netwerk van ambassadeurs die staan voor leefbare, gezonde en groene steden. Persoonlijk geloof ik ook erg in het belang van groen en natuur in onze steden en dorpen.

Urban Insight

Cities of the future face many challenges. One of which is creating a healthy and safe city. However, cities also face the challenges of climate adaptation, circularity, energy transition and accessibility. We believe in integral solutions. Approaching problems from diverse angles. This way we kill two birds with one stone! Metaphorically, that is. Healthy and climate adaptive, sustainable and accessible. Read more about the many challenges of the cities of the future here.