ContactHoofdauteurs

Fieke van Leest

Procesmanager Duurzame Stedelijke Gebiedsontwikkeling

Onze steden en samenleving zullen in de toekomst sterk veranderen door onder andere digitalisering, klimaatverandering, opkomst van alternatieve vervoersmiddelen en verdere urbanisatie. Ik houd me dagelijks bezig met de vraag: hoe nu al rekening te houden met nieuwe toekomstscenario’s voor het stedelijke gebied?


T +31 6 512 557 64

E fieke.vanleest@sweco.nl

Stijn Altena

Adviseur Duurzame Mobiliteit

Om de steden duurzaam bereikbaar te houden, is het station essentieel. Als belangrijkste vervoersknooppunt van een stad is het voor veel mensen een schakel om snel op hun bestemming te komen, maar het stationsgebied wordt ook steeds meer een bestemming op zich. Dat vraagt om nieuwe keuzen in de inrichting en het ontwerp van het station


T +31 6 588 756 52

E stijn.altena@sweco.nl

Elfi de Wit

Afdelingshoofd Gebiedsadvies

Het stationsgebied is hét brandpunt van de toekomstige stad. De verbindende kracht van deze gebieden en de mogelijkheden die ze bieden om meer (openbare) ruimte te creëren in de stad, kunnen veel maatschappelijke uitdagingen drastisch reduceren, van woningnood tot biodiversiteit in de binnenstad.


T +31 6 307 247 85

E elfi.dewit@sweco.nl

Sander Boekee

Afdelingshoofd Rail en Stations

In de steden en samenlevingen van de toekomst is hoogwaardig openbaarvervoer niet weg te denken. Het station is daarbij het transferpunt om te wisselen van vervoersmodaliteiten en zal ook naast een transferfunctie een verblijfsfunctie krijgen.


T +31 6 463 840 94

E sander.boekee@sweco.nl

Mede auteurs

Saskia van den Bronk

Hoofd Sweco Capital Consultants

Sweco Capital Consultants is een boutique binnen Sweco die institutionele beleggers adviseert over hun indirecte beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Wij combineren de technische expertise van onze Sweco collega’s met onze financiële kennis om zo onze klanten optimaal te adviseren over de beste investeringen, waarbij duurzaamheid een belangrijk element is


T +31 6 528 234 22

E saskia.vandenbronk@sweco.nl

Bert Debie

Afdelingshoofd Bouw

Door de herontdekking en herdefiniëring van de stationsomgeving ontstaan er nieuwe en vaak complexe bouwopgaven. De afdeling Bouw heeft veel ervaring met complexe bouwopgaven en draagt graag bij aan innovatieve oplossingen.


T +31 6 150 931 46

E bert.debie@sweco.nl

Marco Janssen

Adviseur Mobiliteit en Infrastructuur

De spoorgebieden (rond stations) gaan dwars door druk bebouwd gebied. Dat maakt deze gronden waardevol, maar ook een barrière tussen delen van de stad. Als deze grond gebruikt wordt voor huizen, straten en parken, kunnen de delen met elkaar verbonden worden en kan er natuur worden gebracht in een gebied waar deze anders ver weg is.


T +31 6 229 814 40

E marco.janssen@sweco.nl

Gijs Meijer

Adviseur Biodiversiteit

Ik werk aan het verwezenlijken van mijn ambitie dat biodiversiteit standaard wordt meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat doe ik door inzicht te geven in de meerwaarde en koppelkansen en door biodiversiteit behapbaar en concreet te maken.


T +31 6 516 104 01

E gijs.meijer@sweco.nl

Michel Nelissen

Stedenbouwkundige Team Gebiedsadvies

Als stedenbouwkundige geloof ik in de evolutie van waardevolle plekken. De stationsomgeving is een plek in de stad waar ontmoeten, verblijven en verbinden samenkomen en is dus van grote betekenis. Door middel van ontwerp richt ik mij op de verbindingen tussen mensen, tussen plekken en tussen de mens en zijn beleving op een plek.


T +31 6 227 640 82

E michel.nelissen@sweco.nl

Over Sweco

Bij Sweco geloven we in de combinatie van menselijke nieuwsgierigheid en de kunst van ontwerp en techniek. En houden ons dagelijks bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van onze toekomstige samenleving. Dit doen we op een unieke manier. Met een nieuwsgierige vooruitstrevende instelling en expertise het verschil maken voor de samenlevingen en steden van de toekomst, dat is wat onze mensen drijft en waar we graag onze energie in steken. Met meer dan 16.000 experts in Europa helpen wij onze klanten de uitdagingen van morgen succesvol op te lossen. Zo maken we samen de samenlevingen en steden voor de generaties na ons veiliger, schoner en prettiger leefbaar.

Kernactiviteit

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Dat doen we door gekwalificeerde diensten te leveren op het gebied van ingenieursadvies en architectuur.

Internationale aanwezigheid

Sweco heeft vestigingen in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Estland, Litouwen, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Turkije en China. Sweco voert tienduizenden projecten uit in pakweg 70 landen wereldwijd om onder andere te zorgen voor schoon water, efficiënte infrastructuur en duurzame energie-oplossingen.

Onze belofte aan de klant

We beloven je de meest benaderbare en betrokken partner met erkende expertise te zijn. Het is gemakkelijk om zaken met ons te doen. En stellen alles in het werk om de behoeften van onze klanten te begrijpen en beloven de beste expertise te leveren die de situatie vraagt. Sweco is een ingenieursadviesbureau voor wie een vraagstuk of project net zo belangrijk is als voor onze klant zelf en dat laten we zien door ons gedrag. Voor welke uitdaging je staat, je kunt rekenen op een oplossing van Sweco

Erkende expertise

Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau van Europa. Met 16.000 topexperts, die beschikken over uitgebreide regionale, nationale en internationale kennis en technische expertise, werken wij aan de uitdagingen die het veranderende klimaat en urbanisatie met zich mee brengt. Het is ons werk om altijd een stap vooruit te zijn.


In de afgelopen 100 jaar dat ons bedrijf bestaat hebben we iedere m2 van Nederland al een keer bij de kop gehad. Met deze onder- en bovengrondse kennis van Nederland, is Sweco als groot, innovatief en multidisciplinair ingenieursadviesbureau uitstekend voorbereid om een belangrijke rol te spelen bij de transitie van morgen.

Integrale benadering

Van initiatief tot en met de realisatie zijn wij hun partner en gids voor een vlot proces bij complexe ruimtelijke opgaven. Sweco draagt zorg voor alle technische-, ruimtelijke-, maatschappelijk sociale- en financiële inpassingen. Zo maken we, door het hebben van het grootste Europese kennisnetwerk, maakbare en realistische visies en plannen met een maximaal rendement.

Urban Insight

Urban Insight is een 10-jarig kennisprogramma van Sweco gericht op kennisontwikkeling rondom Europese stedelijke gebieden. Dit doen we met data, feiten en inzichten uit alle vijftien deelnemende landen. We richten ons op de zes belangrijkste uitdagingen van onze klanten: digitalisering, klimaatadaptie, energietransitie, gezonde en veilige stad, circulariteit en slimme mobiliteit.