InhoudsopgaveWoord van dank

Deze whitepaper is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van vertegenwoordigers van diverse partijen. Graag maken we van de mogelijkheid gebruik om hen te bedanken voor het delen van hun visie op stationsgebieden in dit document. De geïnterviewden zijn, in alfabetische volgorde: Claes Janson, Sweco Architects; Daan Klaase, manager Planontwikkeling bij NS Stations; en Ton Venhoeven, oprichter en eigenaar VenhoevenCS architecture & urbanism.