StationsgebiedenMogelijkheden voor meer verbinding en duizenden extra woningen in Nederlandse steden

Voordat we de mogelijkheden bespreken hoe de ruimte boven het spoor optimaal kan worden benut, is het goed om te weten hoeveel ruimte er beschikbaar is. Dat blijkt verrassend veel te zijn. De spoorgronden bevinden zich ook nog eens in een waardevol, druk gebied.

Honderdduizenden m2 onbenut areaal boven het spoor

Een uitstekende mogelijkheid om ruimte te creëren: boven het spoor. Als er verbindingen worden gemaakt over het spoor heen om stadsdelen te verbinden, komt er ruimte vrij voor bijvoorbeeld appartementen -3-. Hieronder wordt duidelijk om hoeveel woningen het gaat. In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op de mogelijkheden voor bouwen boven het spoor.

-3-

Dit roept wel de vraag of wie de eigenaar is van de lucht boven het spoor. In New York City (NYC) is dit voor wolkenkrabbers geregeld met luchtrechten (‘air rights’). Sinds 1961 moeten voor het ontwikkelen van hoge torens luchtrechten uit de buurt verzameld worden. NYC kent sindsdien een levendige luchthandel, waarbij geldt: eenmaal verkocht blijft verkocht. Zie ook https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/new-yorks-antwoord-op-de-crisis-ga-de-hoogte-in/