Bijlage bij analyse Energielabels

AlmereRanking energielabel B of hoger: 1

Aantal inwoners: 209.054 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 8


Jong en duurzaam

Almere is de jongste stad uit deze top 15. De allereerste woningen werden opgeleverd in 1976. De gebouwde omgeving bestaat praktisch alleen maar uit energielabel C en hoger. De gemeente is nog altijd aan het groeien. Bij de uitbreidingen is er ruimte voor innovatie en nieuwe soorten van duurzame gebiedsontwikkeling. Almere streeft naar energieneutraal vanaf 2025. Op dit moment wordt 40% van de energievraag binnen de gemeente opgewekt op een duurzame manier. Almere neemt verdere energiebesparende maatregelen en zorgt voor duurzame vormen van energieopwekking (1). In Almere zijn er uiteenlopende projecten en initiatieven om het gasverbruik terug te dringen, en om meer duurzame energie te gebruiken. De gemeente heeft het Energiefonds Almere vastgesteld. Hieruit worden leningen verstrekt aan bewoners en bedrijven t.b.v. verduurzaming. Ook is de gemeente bezig met de ontwikkeling van 2 windparken, namelijk: Almere Pampus en Zeewolde.


Warmtenet

Almere heeft een groot warmtenet waarvan Vattenfall (Nuon) de eigenaar, producent en leverancier is. De warmte komt uit de Diemercentrale. Er zijn momenteel 52.000 woningequivalenten aangesloten op dit warmtenet (1,95 PJ per jaar). Het warmtenet is de laatste jaren gegroeid in aantal aansluitingen, vooral vanwege nieuwbouw. In Almere blijft de aansluiting van de bestaande bouw op het warmtenet tot nu toe beperkt tot enkele appartementencomplexen in Almere Stad. Daarnaast levert een zonnecentrale, bestaande uit 520 grondgebonden zonnecollectoren, warmte aan de wijk Noorderplassen-West. De jaarlijkse warmtelevering is voldoende voor ongeveer 300 woning-equivalenten. Vattenfall heeft plannen om een hout gestookte biomassacentrale van 120MW te laten bouwen voor de levering van warmte aan Amsterdam en Almere. Ook onderzoekt Vattenfall momenteel de mogelijkheden van geothermie, kleinschalige biomassa warmteketels en restwarmte uit datacenters (2). Deze ontwikkelingen zullen op den duur zorgen voor een compleet duurzaam warmtenet.


Zonne-energie

Het zonnepark Zuyderzon levert stroom aan 10.000 huishoudens. Er komen nog 3 nieuwe parken bij. Het gemeentelijk vastgoed heeft alle voor zon geschikte daken belegd met zonnepanelen. Bij daken van bedrijven en particulieren is dit 14%.