Bijlage bij analyse Energielabels

ApeldoornRanking energielabel B of hoger: 8

Aantal inwoners: 162.685 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 11


Kansen voor geothermie

De gemeente Apeldoorn bestaat veelal uit gebouwen die in de jaren “70 en “80 zijn gebouwd en voorzien van label C. Ook deze gemeente heeft met haar historische binnenstad een uitdaging om de energielabels te verbeteren. Apeldoorn heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn (18). Hiervoor maakt zij haar eigen gebouwen energiezuiniger. Apeldoorn ondersteunt bewoners en bedrijven die zelf energie willen besparen en opwekken. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen en projecten voor meer duurzaam opgewekte energie en aan aardgasvrije wijken. De gemeente beschikt momenteel al over een kleinschalig warmtenet en de Energie Strategie Atlas wijst uit dat er enige potentie is voor geothermie. Het kleinschalig warmtenet voorziet de wijk Zuidbroek in Apeldoorn in hun warmtebehoefte. Dit warmtenet maakt gebruik van restwarmte dat vrijkomt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, aangevuld met warmte uit biomassa. Er zijn 6 bedrijven en 1.700 woningen hierop aangesloten (58.500 GJ per jaar). Ontwerp, realisatie, financiering, beheer, exploitatie en onderhoud worden volledig onder regie en verantwoordelijkheid van Ennatuurlijk uitgevoerd (19).


Duurzaam warm water

Warmtebedrijf Apeldoorn is bezig voorbereidingen te treffen voor een Buurtwarmte-unit op Ugchelen Buiten. Deze Buurtwarmte-unit zorgt voor warm water in een slim warmtenet. Via dit warmtenet ontvangen de aangesloten woningen in Ugchelen Buiten straks duurzame warmte voor hun ruimteverwarming en de verwarming van hun tapwater (20). Deze ontwikkeling leidt ook tot energielabelverbetering. Verder is de gemeente Apeldoorn bezig met zonnepanelen op utiliteitsgebouwen, waarvan 2 al concreet zijn gerealiseerd. Deze ontwikkelingen leiden ook tot energielabelverbetering.