Bijlage bij analyse Energielabels

ArnhemRanking energielabel B of hoger: 10

Aantal inwoners: 160.028 (CBS data, mei 2019)

Rangschikking grootste gemeente: 13


Groot warmtenet

De gemeente Arnhem is een middenmoter in deze lijst ten opzichte van andere gemeentes. Het centrum van Arnhem heeft een aantal oude gebouwen waarvan veel van net na de oorlog, maar heeft dankzij de nieuwbouwwijken zoals Schuytgraaf een aanzienlijk aantal woningen met energielabel B of hoger. De duurzaamheidsambitie van de gemeente Arnhem heeft als vertrekpunt de Gelderse doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030.Er wordt gestreefd naar een circulaire economie waarbij energiebesparing en de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening in het gebied Arnhem-Nijmegen de nadruk krijgen. In Arnhem, Duiven en Westervoort bevindt zich een groot warmtenet. Vattenfall (Nuon) is eigenaar en warmteleverancier van het warmtenet. Eind 2014 zijn de warmtenetten van Arnhem en Duiven/Westervoort aan elkaar gekoppeld. De hoofdbron is de afvalenergiecentrale van Duiven.


Biomassa

Een nieuwe biomassacentrale van Veolia, zal ook warmte kunnen leveren aan het warmtenet. Het warmtenet voorziet ongeveer 15.200 woningequivalenten in hun warmtebehoefte (0,7 PJ per jaar). Wanneer dit zal gaan gebeuren is echter nog zeer onzeker.De Arnhemse raad heeft een amendement aangenomen waarin biomassa niet wordt toegestaan, tenzij de tijdelijke, kleinschalige toepassing leidt tot minder CO2 en stikstofuitstoot en gegarandeerd is dat de herkomst van de biomassa duurzaam is en bijdraagt aan een gesloten/ circulaire afvalstoffenketen. Verder zijn petities ingediend bij de provincie om de vergunning in te trekken en gaan enkele provinciale fracties daar ook voor pleiten.