Bijlage bij analyse Energielabels

BredaRanking energielabel B of hoger: 5

Aantal inwoners: 183.964 (CBS data, mei 2019)

Ranking Grootste gemeente: 9


Veel label C

Breda beschikt over een prachtige historische binnenstad en ook buiten deze kern bevinden zich veel monumentale panden. De binnenstad en een deel van de wijk Ginniken zijn beschermd stadsgezicht. Deze gebouwen hebben echter ongunstige energielabels. Verder bestaat de stad Breda voor een groot deel uit gebouwen die in de jaren “70 en “80 zijn gebouwd, zoals de wijk Haagse Beemden. Veel van deze gebouwen hebben label C. Na de tachtiger jaren zijn er weinig grote stadsuitbreidingen geweest, waardoor deze gemeente een middenmoot positie inneemt in de lijst van energielabel B of hoger. Na de ambitieuze uitbreiding van het station is het Havenkwartier in ontwikkeling, waarbij de duurzaamheidsambities erg hoog zijn. Dit zal het aantal woningen met energielabel A aanzienlijk omhoog brengen in de toekomst. In het noordelijke deel van de stad wordt energie geleverd door een warmtenetwerk. De warmte wordt geleverd door Ennatuurlijk en is afkomstig van de Amercentrale in Geertruidenberg. Deze energiecentrale werkt met biomassa en produceert veel restwarmte, die wordt geleverd aan circa 33.000 woningen en 465 bedrijven in onder meer Breda, Tilburg en Oosterhout. Ennatuurlijk ziet volop mogelijkheden om het warmtenet uit te breiden.


Duurzaam gemeentelijk vastgoed

De gemeente Breda is één van de voorlopers met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente is in 2015 een verduurzamingsprogramma gestart voor de eigen vastgoedportefeuille. Inmiddels zijn 45 van deze panden verduurzaamd of in uitvoering. De doelstelling was om alle bestaande gebouwen in 2020 gemiddeld twee labelstappen te verbeteren. Deze ambitie wordt eind 2019 gehaald, dan hebben de gebouwen van de gemeente gemiddeld energielabel A, inclusief monumenten. Zo is het monumentale Stedelijk Museum (voorheen MOTI) verduurzaamd waarbij het energielabel van G naar A is gebracht. Daarbij zoekt de gemeente onder meer de samenwerking met Ennatuurlijk om enkele grote energiegebruikers aan te sluiten op het stadswarmtenet. In 2030 moeten alle gebouwen minimaal energielabel A hebben, en de ambitie is dat deze in 2044 energieneutraal zijn. De gemeente speelt ook een rol bij het aanjagen van verduurzaming. Zo heeft ze ervoor gezorgd dat bedrijven gratis een aanvraag konden doen voor SDE+ subsidie voor zonnepanelen. Er zijn sinds 2016 een aantal aanvragen en subsidietoekenningen geweest.