Bronvermelding Bijlagen 1. Kabinet van Nederland. Klimaatakkoord. Den Haag : sn, 2019.
 2. Plan Bureau Leefomgeving. Effecten Ontwerp Klimaatakkoord. Den Haag : sn, 2019. 3619.
 3. Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend en Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend (RVO). Monitoring Energiebesparing Gebouwde Omgeving. 2018.
 4. Energy Performance of Buildings Directive.
 5. VBO Makelaar. Handleiding Energielabel Woning. 2015.
 6. Energia. Vereenvoudigd energielabel voor woningen afgeschaft. Juli 2019.
 7. Inspectie Leefomgeving en Transport. Energielabel Utiliteitsgebouwen. [Online] 2019. https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/energielabel-utiliteitsgebouwen.
 8. Energia. Eigenaren van labelloze kantoren krijgen boetes opgelegd. 2017.
 9. Centraal Bureau voor Statistiek. Ontwikkeling van het aantal gemeentes sinds 1990. 2019.
 10. Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend. EP-online database. 2019.
 11. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 2019.
 12. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland : sn, 2019.
 13. [Online] https://energiekaart.net/organisatie/gemeente-almere/.
 14. In opdracht van RVO. Warmtemonitor 2017. 2019.
 15. Overmorgen. Energiemix Amersfoort. 2019.
 16. Eneco. Routekaart verduurzaming Stadswarmte Utrecht/Nieuwegein versie 2.0. 2018.
 17. Amsterdam, Rekenkamer Metropool. Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten. 2019.
 18. CEDelft. Warmtekansenkaart Apeldoorn. 2018.
 19. [Online] https://ennatuurlijk.nl/referenties/apeldoorn.
 20. [Online] https://warmtebedrijfapeldoorn.nl/.
 21. https://energiekaart.net/initiatieven/restwarmte-verwarmt-enschede/. [Online]
 22. [Online] https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/routekaart-haarlem-klimaatneutraal-in-2030-en-aardgasvrij-in-2040.
 23. Nederlandse Gemeentes (355 Gemeentes). Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Augustus 2019.
 24. Statistiek, centraal Bureau voor. Bevolkingsontwikkeling. Juni 2019.
 25. Heij, Frans de. Consequenties voor gebouwen, projectontwikkelaars, staatprofielen en openbare ruimte. 2019.
 26. [Online] www.Aandeslagmetjehuis.nl Tilburg