Bijlage bij analyse Energielabels

Den HaagRanking energielabel B of hoger: 13

Aantal inwoners: 540.737 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 3


Warmtenet en warmterotonde

Deze gemeente neemt in de lijst van energielabel B of hoger een lage positie in. Den Haag is een gemeente waarbij er net zoals in de gemeente Haarlem en Amsterdam een piek zit in energielabel G. Net zoals andere grote gemeentes beschikt ook Den Haag over een warmtenet. Het Haagse warmtenet is eigendom van Eneco en wordt gevoed door de gasgestookte STEG centrale van Uniper in Den Haag. Als nieuwe aansluitingen nu vooral nieuwbouwwoningen zijn dan groeit het aantal aansluitingen wel hard, maar de warmtelevering niet (14). Het warmtenetwerk gaat worden uitgebreid. Er komt een koppeling met de “Warmterotonde Zuid-Holland”. Dit project beoogt de realisatie van een ringnet van leidingen die warmtebronnen in de Rotterdamse haven verbindt met afnemers zoals de glastuinbouw in het Westland, maar eveneens woningen en utiliteitsbouw in Zuid-Holland, waaronder dus ook Den Haag.


Gasunie neemt de ontwikkeling van de warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en de regio Den Haag over van Eneco. De zogenoemde Leiding door het Midden wordt het eerste gereguleerde transportnet met Gasunie als onafhankelijk beheerder. Het idee is dat verschillende aanbieders van warmte kunnen aansluiten op de nieuwe leiding, waardoor de ontwikkeling van duurzame bronnen zoals geothermie wordt gestimuleerd. Dat zou voor het eerst zijn. Gasunie wordt straks de onafhankelijke -en publieke- netbeheerder, en ook dat zou voor warmte-infrastructuur een primeur zijn. Voorwaarde is wel dat een en ander eerst in wet- en regelgeving mogelijk wordt gemaakt. Minister Eric Wiebes werkt hiervoor aan een nieuwe Warmtewet, die in 2022 in werking moet treden. Volgens Eneco maakt deze deal het mogelijk om meer huishoudens op het warmtenet aan te sluiten. Het staat gepland dat de leiding in 2023 in gebruik genomen kan worden indien het investeringsbesluit volgend jaar definitief wordt gemaakt. Dit zal ervoor zorgdragen dat een groot deel van dit heel gebied wordt verduurzaamd.


Geothermie

Ook is het Haagse Aardwarmte Leyweg bezig met de ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen en met, op termijn, het bouwen van drie geothermiecentrales. Al deze ontwikkelingen tezamen moeten zorgen voor een verdubbelingen van het aantal aangesloten woningequivalenten en biedt potentie om de extreme pieken van de energielabels op die manier weg te werken. Op deze manier maakt de gebouwde omgeving in de gemeente Den Haag een energielabelsprong. De wijk Ypenburg met veelal nieuwbouw heeft een eigen warmtenet dat niet gekoppeld is aan het bestaande warmtenet. Het warmtenet Ypenburg levert warmte aan Ypenburg en Nootdorp en wordt gevoed door de gasgestookte WKK Ypenburg. Er zijn op dit moment ongeveer 10.000 woningequivalenten aangesloten (0,3 PJ per jaar). Momenteel heeft het Haagse Aardwarmte Leyweg een SDE+ aanvraag uitstaan voor het laten ontwikkelen van een geothermische bron om zodoende de bron van dit warmtenet te verduurzamen (14).