Bijlage bij analyse Energielabels

EindhovenRanking energielabel B of hoger: 9

Aantal inwoners: 232.347 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 5


Groeiende warmtenetten

Net als bij Rotterdam is in Eindhoven een groot deel van de historische kern verdwenen, met name door bombardementen in de tweede wereldoorlog. Ook deze gemeente heeft veel gebouwen uit jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw, die voorzien zijn van energielabel C. Hierdoor eindigt ook deze gemeente in de middenmoot in de lijst van energielabels B of hoger. De gemeente heeft ongeveer 110.000 woningen waarvan 47% koop is. De gemeente Eindhoven beschikt over twee kleinschalige warmtenetwerken, één in de nieuwbouwwijk Meerhoven en één in Strijp. Beide warmtenetten worden gevoed door een biomassacentrale. In totaal zijn meer dan 6.200 woningen en 30 zakelijke klanten aangesloten op deze netten. Op de netten worden nog steeds nieuwe aansluitingen gerealiseerd. De gemeente onderzoekt het uitbreiden van het warmtenet van Meerhoven naar een bestaande wijk zodat deze aardgasloos wordt. Zowel het aansluiten van nieuwbouw als bestaande bouw leidt tot energielabelverbetering.


Op zoek naar de juiste mix

Geothermie is voor Eindhoven geen optie; de gemeente heeft het onderzocht en de bodem blijkt niet geschikt. Voor warmte/koudeopslag in aquifers is de bodem wel geschikt. Eindhoven heeft dan ook een aantal grote collectieve WKO-systemen zoals op Strijp S, Strijp R, de High Tech Campus en de Technische Universiteit. Laatstgenoemde is het grootste WKO-systeem van Nederland. Daarnaast zijn er tientallen individuele systemen voor met name kantoren. Er is ook een groot aantal woningen aangesloten op gesloten bronnen. Eindhoven is een technologiestad en heeft geen energie-intensieve industrie. De restwarmtebronnen beperken zich daarom met name tot datacenters. Er zijn opties voor aquathermie: Er zijn kanalen en er is beperkt oppervlaktewater. Voor de verduurzaming zal Eindhoven moeten inzetten op verschillende routes met een mix individuele oplossingen en collectieve systemen met warmtenetten, warmte-koudeopslag en aquathermie.