Bijlage bij analyse Energielabels

GroningenRanking energielabel B of hoger: 11

Aantal inwoners: 230.817 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 6


Ondanks dat Groningen, met de grootste aardgasvelden van Nederland, al eeuwen een belangrijke rol speelt in de nationale energiehuishouding, neemt de stad toch een lage positie in als het gaat om het aandeel energielabel B of hoger. De gemeente Groningen bestaat dan ook overwegend uit jaren “70 en “80 woningen die voorzien zijn van energielabel C. Er zijn kleinschalige warmtenetwerken aanwezig die bij een uitbreiding voor een energielabelverbetering zorgen. Maar dit zijn maar kleine stappen vooruit in vergelijking met de potentie van grootschalige zonneparken. En de ruimte daarvoor is er. Ook wijst de Energie Strategie Atlas uit dat de gemeente Groningen een redelijk goede potentie heeft op het gebied van geothermie. Dit heeft de gemeente ook enkele jaren geleden samen met het Groningse Drinkwater bedrijf onderkend en heeft daarom ingezet op het ontwikkelen van een geothermiebron met een grootschalig warmte netwerk voor circa 25.000 woonequivalenten.


Helaas is door de toezichthouder aangegeven dat de risico’s van aardbevingen in combinatie met een geothermiebron niet acceptabel zijn en is besloten om het duurzame warmtenet verder door te ontwikkelen. Maar nu met warmtepomptechnieken in combinatie met diverse natuurlijke bronnen. Het is het onderzoeken waard wat dit warmtenet zou doen met de ranking in figuur 4. Eén of twee labelsprongen vooruit behoort tot de mogelijkheden.


WKO

Naast geothermie en het warmtenet is Groningen grotendeels geschikt voor warmte-koudeopslag (WKO). Echter dient wel rekening gehouden te worden met archeologisch rijke gebieden. Tot slot beschikt het noorden van het land, in verhouding met de rest van het land, over veel biomassa. Afhankelijk van de soort biomassa kan dit toepasbaar zijn voor energiedoeleinden. De stad heeft, door de jarenlange gaswinning, te maken met uitdagende omstandigheden waaronder verdere verduurzaming zal moeten gaan plaatsvinden. Maar de gemeente zet in op vele projecten, om de stad te verduurzamen. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met het bedrijf Warmtestad (aandeelhouders van de gemeente en Waterbedrijf Groningen) en andere lokale stakeholders. In juli 2017 is Warmtestad begonnen met de aanleg van het warmtenet op Zernike, dat gevoed zal worden met restwarmte van datacenters in plaats van geothermie zoals men eerder voor ogen had. Als dit warmtenet gerealiseerd is, heeft het de potentie om ongeveer 10.000 woningequivalenten te verwarmen. De gemeente Groningen stelt eind september haar warmtetransitieplan vast.