Bijlage bij analyse Energielabels

HaarlemRanking energielabel B of hoger: 15

Aantal inwoners: 161.923 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 12


Deze middelgrote stad in de Randstad neemt de laagste positie in van de lijst met energielabels B of hoger. Dit heeft te maken met weinig tot geen nieuwbouw in deze gemeente en de grote historische binnenstad. In jaren 30 van de vorige eeuw is de laatste flinke uitbreiding geweest. De opgave voor deze gemeente is immens. Haarlem werkt er daarom hard aan om een duurzame, groene en schone stad te worden. De ambitie van Haarlem is om in 2030 klimaatneutraal te zijn, in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatbestendig. Op dit moment zijn nog bijna alle Haarlemse huizen aangesloten op het gasnet. Om de doelstelling van gasvrij in 2040 te kunnen halen, zal de gemeente in moeten gaan zetten op collectieve duurzame warmtenetten. Een goede optie voor Haarlem zou bijvoorbeeld het gebruik van de restwarmte van Tata Steel kunnen worden (22). Volgens de Energie Strategie Atlas zijn er enkele restwarmtebronnen met een potentie van 10-50TJ op jaarbasis beschikbaar.


Routekaart

De gemeente Haarlem heeft een routekaart gemaakt, waarin de doelen klimaatneutraal in 2030 en aardgasvrij in 2040 zijn uitgewerkt in plannen en diverse maatregelen, zoals collectieve zonnepanelen op daken, maar ook de eerder genoemde 3 warmtenetten. Het eerste warmtenet in Schalkwijk kan ongeveer 6.000 woningequivalenten verwarmen bij realisatie hiervan. Bij de overige 2 warmtenetten is het momenteel nog onbekend. Deze ontwikkelingen zullen uiteindelijk leiden tot energielabelverbetering. Ook beschikt de gemeente Haarlem over een subsidiepotje van € 500.000 om huiseigenaren een handje te helpen bij het aardgasvrij maken van hun woning.


Duurzaamheidslening

Haarlem biedt de mogelijkheid voor een succesvolle duurzaamheidslening. Hierbij kunnen inwoners van Haarlem tot € 25.000 lenen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Het plafond is recent verhoogd van € 2 miljoen naar € 4 miljoen.