Bijlage bij analyse Energielabels

NijmegenRanking energielabel B of hoger: 12

Aantal inwoners: 176.860 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 10


Ook al is het niet de provinciehoofdstad, Nijmegen is wel de grootste stad van Gelderland. De gemeente heeft, net als de andere gemeentes waar in de jaren “70 en “80 veel is gebouwd, veel label C. Dit verklaart de lagere positie in de lijst van gemeentes met energielabel B of hoger. Nijmegen heeft met haar historische binnenstad een enorme uitdaging om de energielabels te verbeteren. Desondanks was de stad in het jaar 2018 door European Green Capital een jaar lang verkozen tot duurzame hoofdstad van Europa. Dit heeft ze voornamelijk te danken aan haar vooruitstrevende visie in onderwerpen als milieuvriendelijkheid, circulaire economie en duurzaam afvalbeheer. Nijmegen wil dat in 2035 de eerste wijken aardgasvrij zijn. In 2045 geldt dat voor de hele stad. Dat betekent nogal wat. Wijk voor wijk zijn ze samen met de bewoners bezig met het verkennen van de verduurzamingsmogelijkheden. Nijmegen-Noord, het deel van Nijmegen aan de noordkant van de Waal, heeft een warmtenet waarbij uitbreiding zal leiden tot verbetering van de energielabels. De warmte is voor een groot deel afkomstig van de afval - en energiecentrale in Weurt. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan in hoeverre geothermie in de toekomst ook een optie kan zijn als energiebron. Ongeveer 6300 woningequivalenten maken momenteel gebruik van dit warmtenet.


Stadsuitbreiding aan de Waal

De nog te bouwen nieuwbouw alsmede bestaande bouw in het gebied Waalsprong (in Nijmegen-Noord) en Waalfront (aan de zuidkant van de Waal) zal volledig worden aangesloten op het warmtenet. Het aantal woningequivalenten in Nijmegen kan daardoor in de toekomst groeien naar 10.000 woningequivalenten in 2023 (Vattenfall, 2019). Deze ontwikkeling zorgt voor de verbetering van energielabels in de nabije toekomst (14). Verder is de stad met Nijmegen-Noord de eerste gemeente die een flexibiliteitsmarkt in werking heeft gezet en loopt hiermee vooruit op de ontwikkeling van smart-grids. Naast de manier van verwarming zorgt opwek aan het huis -zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op daken- ook voor een energielabelsprong zoals eerder aangegeven.