Bijlage bij analyse Energielabels

RotterdamRanking energielabel B of hoger: 14

Aantal inwoners: 647.555 (CBS data, 2019)

Ranking grootste gemeente: 2


Groot warmtenetwerk

De gemeente Rotterdam neemt een verrassende positie in deze top 15 in, namelijk de 14e. De gemeente staat relatief gezien achteraan vanwege de veel voorkomende jaren ‘70 en ‘80 woningen veelal met label C, met name in de wijken Beverwaard en Zuidplein. Maar er is ook nog een groot deel aan label G gebouwen/woningen, in de meer historische staddelen. Ondanks deze positie beschikt Rotterdam over een groot warmtenetwerk. Het warmtenet van Rotterdam bestaat uit de distributienetwerken aan de noord- en de zuidkant van de Maas. Eneco is de warmteleverancier en de eigenaar van de netten aan de noordkant en Vattenfall (Nuon) is de warmteleverancier aan de zuidkant van de Maas. De warmte is voornamelijk afkomstig uit de afvalenergiecentrale AVR Rozenburg en de Roca centrale, een stoom gasgestookte centrale (STEG). Sinds 2018 levert ook de raffinaderij van Shell in Pernis warmte aan de netten. Op het warmtenet van Eneco zijn ongeveer 50.000 woningequivalenten aangesloten (3,3 PJ per jaar) en op het warmtenet van Vattenfall zijn ongeveer 6.500 woningequivalenten aangesloten (0,3 PJ per jaar) (14). Uitbreiding hiervan biedt potentie voor energielabelverbetering. In de toekomst wordt het warmtenet van Rotterdam naar verwachting verder uitgebreid in het kader van het regionale project “Warmterotonde Zuid-Holland”. Dit project beoogt de realisatie van een ringnet van leidingen die warmtebronnen in de Rotterdamse haven verbindt met afnemers zoals de glastuinbouw in het Westland, maar eveneens woningen en utiliteitsbouw in Zuid-Holland.


Bron van energie

Ook is in de Energie Strategie Atlas van Sweco is te zien dat Rotterdam het Saoedi Arabië op energiebronnen is. Zoals Saoedi Arabië beschikt over olievelden in het Midden-Oosten, beschikt Gemeente Rotterdam over energiebronnen in Nederland. De gemeente Rotterdam heeft de meeste restwarmte potentie uit de industrie van alle steden in Nederland. Ook is er een zeer omvangrijke potentie op het gebied van Geothermie en heeft de gemeente relatief veel oppervlakte water (waaronder de Maas en de vertakkingen daarvan) waar Energie uit gewonnen kan worden. Dit gebeurt binnen de gemeente ook al op de Wilhelminakade in Rotterdam door Eneco. Tot slot is Rotterdam geschikt voor WKO toepassingen waardoor ook deze bronnen benut kunnen worden. Rotterdam heeft het afgelopen jaar ook flink opgeschaald in personeel wat zich bezig houdt met het verduurzamen van de gemeente. Ze beschikt de gemeente over een eigen afdeling duurzaamheid en een groot programma klimaatakkoord en wordt beleidsmatig zwaar ingezet op het verduurzamen van de gemeente.Kortom, Rotterdam beschikt over een gebouwbestand waar nog een grote verduurzaming potentie in zit en is qua energiebronnen het Saoedi Arabië van Nederland. Deze combinatie leidt tot de verwachting dat er grote stappen gemaakt kunnen en gaan worden en de gemeente zet hierop dan ook volop in. Dit maakt Rotterdam, ook al staat het laag in de ranking, erg speciaal.