Bijlage bij analyse Energielabels

UtrechtRanking energielabel B of hoger: 3

Aantal inwoners: 354.871 (CBS data, mei 2019)

Ranking grootste gemeente: 4


Historische stad met veel nieuwbouw

Met een mix aan historische gebouwen in de binnenstad en veel nieuwbouw zoals in Leidsche Rijn, neemt Utrecht de 3e positie in de lijst van energielabel B of hoger in. Deze gemeente heeft net als de gemeente Amsterdam de ambitie om zich te profileren als duurzame – en circulaire gemeente, aldus een quick scan uitgevoerd door Natuur & Milieu. Utrecht wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn. Ondanks de goede positie blijft deze gemeente met de grote uitdaging van de historische binnenstad en de direct naoorlogse uitbreiding. Utrecht heeft al sinds 1923 een warmtenet. Dit dan ook het oudste warmtenet van Nederland en één van de grootste. Het warmtenet beslaat de stad Utrecht, het stadsdeel Leidsche Rijn én Nieuwegein. Eneco is de warmteleverancier en producent van deze warmte. Op de Uithof ligt een warmtenet dat in eigendom is van de Universiteit Utrecht. Aan dit net levert Eneco géén warmte. De hoofdwarmtebronnen van het warmtenet van Eneco zijn de gasgestookte elektriciteitscentrales Lage Weide en Merwedekanaal, aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn ongeveer 55.000 woningequivalenten aangesloten (3,1 PJ per jaar).


Bio Warmte Installatie

Eneco heeft een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van de warmteproductie. Sinds medio 2019 wordt 20% van de warmte geproduceerd door een Bio Warmte Installatie naast de bestaande energiecentrale van Eneco op industrieterrein Lage Weide. Voor 2020 staat een tweede Bio Warmte Installatie gepland die naar verwachting vanaf 2021 nog een 20% van de warmte gaat leveren. Naast de Bio Warmte Installatie lopen er nog een aantal duurzame ontwikkelingen waarvan het meest concreet de warmte uitkoppeling van een rioolwaterzuiveringsinstallatie die 10% van de warmte zal leveren en een geothermiebron. Deze ontwikkelingen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat het aandeel warmtelevering van elektriciteitscentrales en hulpketels zal afnemen (16).