1. Vertragen om te versnellen

Aanleiding

Als bewoners van de planeet aarde hebben wij een beperkte hoeveelheid middelen tot onze beschikking. Daarom is het verstandig er zuinig mee om te gaan, want wat we opmaken komt niet zomaar terug. Veel van wat we aan grondstoffen onttrekken, wordt gebruikt om energie uit te halen of mee te produceren. Energie voor verwarming, koeling, industriële processen, mobiliteit enzovoorts. De verbranding van deze fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat de hoeveelheid broeikasgassen (meestal uitgedrukt in CO2-equivalenten) in de atmosfeer toeneemt en de aarde haar warmte moeilijk kwijt kan. Hierdoor warmte de aarde op, dit leidt tot veel uitdagingen waaronder een toename van de temperatuur en een grilliger klimaat. Een sterke reductie van de uitstoot van CO2 en beperking van verdere onttrekking van grondstoffen is daarom vereist.

In Europees verband heeft Nederland de ambitie om tot aan 2050 de uitstoot van CO2 te reduceren tot nul met als beoogd resultaat het kantelen en stoppen van de opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Polderen is in tijden van transitie niet de meeste geschikte participatievorm. - Jan Rotmans

Het verminderen van de uitstoot van CO2 kan op verschillende manieren, maar in alle gevallen is het terugbrengen van verbranding van fossiele brandstoffen tot een minimum noodzakelijk. Dat is makkelijk gezegd, maar vereist een ongekende inspanning.

De uitdaging in een spel

Die ongekende inspanning wordt uiteindelijk van iedereen gevraagd en valt of staat met de te maken keuzes. In Sweco’s game bepaal je zelf waarin te investeren en welke route te nemen om in 2050 fossielvrij te zijn.

Doel van het spel is strategieën bedenken die leiden tot het volledig stoppen van het fossiele energiegebruik van Nederland. Hiervoor kun je diverse kaarten inzetten waarmee je per ronde 100 PJ (*) aan fossiele brandstoffen moet reduceren. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen om te investeren in energiebesparing in diverse sectoren of voor het opwekken van hernieuwbare energie. Maar let op, de keuzes die je maakt, hebben consequenties! Alleen windmolens plaatsen is niet voldoende, want dan zijn bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur nodig om de opgewekte energie op de juiste tijd en plaats te kunnen gebruiken. En woningen van het aardgas afhalen levert niets op als de nieuwe energiebron niet hernieuwbaar is. Daarnaast dien je rekening te houden met autonome ontwikkelingen zoals de elektrificatie van vervoer die je soms zullen dwingen tot het maken van keuzes. Kortom: een lastig spel.

Uiteindelijk is er is geen ‘juiste’ route om in 2050 het einddoel te bereiken. Er zijn meerdere mogelijkheden. Toch blijkt uit het spel dat de keuzes nu, zeer bepalend zijn straks. Bepalend voor hoe de openbare ruimte er in Nederland uit zal gaan zien, wat dat kost en wat het oplevert.

(*) Een petajoule is een internationale energie-eenheid die overeenkomt met 1 biljard joules. Eén joule definieert de energie die nodig is om een object over een afstand van één meter te verplaatsen met een kracht van één newton.

Wil je na het lezen aan de slag?

Delen mag!