2. De spelonderdelen

Kaarten

Het spel ‘De energietransitie: vertragen én veranderen’ bestaat uit kaarten, een scorekaart en een bord. Het doel is om voor 2050 het volledige fossiele energieverbruik van Nederland weg te spelen. Dit doe je door maatregelkaarten in te zetten waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd. Om het eenvoudig te houden zijn alle getallen afgerond op 50 Peta Joule (PJ), ook al is de werkelijkheid natuurlijk meer gedetailleerd. De kaarten zijn verdeeld in zes categorieën:

De eerste vijf categorieën beslaan de verdeling van de ca. 2.750 PJ aan fossiele brandstoffen die jaarlijks verbruikt wordt. De laatste categorie betreft de capaciteit om elektriciteit te transporteren, dit is van cruciaal belang om de gestelde doelen te behalen. Immers: als de energie niet op de juiste plek en het juiste moment kan worden geleverd, is de energie zelf niets waard. Aangezien het huidige systeem op dat vlak al maximaal benut wordt, zal er ook extra infrastructuur nodig zijn wanneer de elektriciteitsproductie uitgebreid wordt. Een en ander hangt dus nauw samen.

Lukt het jou om in 2050 volledig fossielvrij energieverbruik te realiseren?

Scorekaart

De scorekaart ziet er bij de start van het spel altijd hetzelfde uit, precies zoals de huidige energieverdeling in Nederland:

Bord

Het spelbord is de ruimtelijke vertaling van al de maatregelen en stappen. Voor een deel van de maatregelen is er sprake van een flink ruimtebeslag. Denk aan zonnepanelen of windmolens. Projectie van deze op de kaart van Nederland laat zien hoeveel ruimte dit kost én is duidelijk waar te kiezen voor welke maatregelen. De 4 miljoen hectare die Nederland groot is, is verdeeld in ongeveer 400 vakjes van 10.000 hectare. Op de speelkaarten staat hoeveel vakjes gebruikt moeten worden voor de betreffende investering. In de te maken ruimtelijke keuzes moet ruimte overblijven voor de andere opgaves: klimaat en woningbouw. Lukt het alle opgaven te combineren en in 30 jaar naar nul uitstoot te komen?

Wil je na het lezen aan de slag?

Delen mag!

Volgende pagina