3. De spelregels

Keuzes bepalen hoe de energietransitie vorm krijgt. Uiteindelijk hebben deze keuzes een effect op elkaar. Er zijn grofweg 3 keuzes die telkens een rol spelen in de energietransitie en de strategie om de doelen van 2050 te realiseren.

Keuze 1:

Omslag van fossiel naar duurzaam

Keuze 2:

Ruimtebeslag en timing

Keuze 3:

Effect op de energievraag

Welke strategie, welke keuze?

In de praktijk stijgt iedere 5 jaar de elektriciteitsvraag met 100 PJ. Daarnaast verwachten we iedere zeven jaar nog eens een 50 PJ stijging in de elektriciteitsvraag door de elektrificatie van mobiliteit. Dit is een verschuiving in het type energie en geen extra energievraag in het systeem. Belangrijk blijft, dat de kosten en vraag, zoals het er nu uit ziet, toenemen naarmate de tijd vordert. Zowel door de keuzes die je maakt in de transitiestrategie als wel door deze autonome ontwikkelingen. De timing van keuzes, die effect op de komende 30 jaar hebben, is dus belangrijk.

De kosten van maatregelen

In onderstaande figuur zijn de kosten vergeleken van het reduceren van 100 PJ fossiele brandstoffen, per maatregel. Deze figuur kan je helpen bij het bepalen van je strategie, maar let op: maatregelen met lage kosten kunnen wel eens een flink beslag leggen op onze ruimte, of zijn nog maar zeer beperkt toepasbaar. Voor een goede strategie, een masterplan, is daarmee een uitgekiend plaatje nodig. Een degelijke, goed doordacht pakket aan keuzes. Dat vertraagt wellicht wat aan de voorzijde van het proces, maar betaalt zich uiteindelijk uit in de impact van de verandering.

Wil je na het lezen aan de slag?

Delen mag!