Algemeen beeldModaliteit Auto

Bij alle onderzochte steden blijkt, als we kijken naar de isochronen, de auto nog steeds een volwaardig alternatief voor de fiets en het openbaar vervoer te zijn. Zelfs vertrekkend vanaf het centraal station, hartje centrum in fijnmazige steden, zijn alle bestemmingen binnen 30 minuten te bereiken. De directe nabijheid van grote uitvalswegen maakt bovendien dat al snel een groot gebied buiten de stad bereikbaar is.


We moeten er rekening mee houden dat de isochroon gemeten is vanaf het centraal station en dat het gemeten eindpunt van de isochroon flexibel is. In werkelijkheid zien we veel verkeer stadinwaarts komen. Een belangrijke tijdfactor is dan het zoeken naar een parkeerplaats. Dit wordt niet meegenomen in de huidige berekening met de isochronen en vergt nader onderzoek. Ondanks de toenemende filedruk kunnen we concluderen dat de auto nog steeds ruim baan heeft in Nederland. Wanneer we de reistijdverhouding tussen auto, n fiets willen beïnvloeden, dan is het parkeerbeleid voor gemeenten een belangrijke factor.

Modaliteit Fiets

De meeste wegen in onze steden lenen zich goed om als fietser efficiënt door de stad te bewegen. Daarbij komt dat de flexibiliteit van de fiets ten opzichte van auto of het openbaar vervoer niet te evenaren is. Ook het parkeren van de fiets levert doorgaans weinig problemen op. Bovendien krijgen de laatste jaren parkeerfaciliteiten op treinstations de nodige aandacht. De capaciteit van de fietspaden staat echter onder druk en steden hebben moeite de ruimte te vinden om het groeiende aantal fietsers te faciliteren. Dit zorgt in veel steden voor volle fietspaden en opstoppingen bij verkeerslichten.


Door in te zetten op het spreiden van fietsstromen en niet één maar meerdere hoofdroutes aan te leggen, kan een positief effect behaald worden. Dit kan nog versterkt worden door verkeerslichten gunstiger af te stellen voor fietsers en waar mogelijk de breedte van fietspaden te verruimen. Waar de fiets-treincombinatie een gouden duo is, is de auto-fietscombinatie dat nog niet. Onterecht, want de fiets kan het verlengstuk van de auto worden bij het reizen stad inwaarts. Een Park & Bike-concept moet dan op slimme plekken staan, genoeg capaciteit hebben en het de automobilist zo gemakkelijk mogelijk maken. Alle middelen en technieken zijn voorhanden, ze zijn er alleen nog niet.

Modaliteit openbaar vervoer

Bij middelgrote steden is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer vaak minder goed dan bij grote en kleine steden. Dat wordt vooral verklaard doordat uitlopers van de nieuwbouwwijken van de stad zelf buiten de isochroon liggen. Ook liggen kleinere plaatsen en verspreide bebouwing buiten de isochroon.


Met name bij kleinere steden is de dekking met de fiets aanzienlijk beter dan die van openbaar vervoer. Met de fiets zijn echter grote afstanden niet goed te overbruggen. De kracht van de bereikbaarheid zit in de samenwerking tussen openbaar vervoer en fiets. Voor het voortransport naar het openbaar vervoer (meestal de trein) wordt de eigen fiets gebruikt, voor het natransport tussen het station en de uiteindelijke bestemming is bijvoorbeeld de ov-fiets een uitstekende voorziening. Ook het voorzien in ov-fietsen bij belangrijke busstations is kansrijk.