AlmereAuto (97,2%)

Almere is uitstekend ontsloten voor auto’s. De isochroon voor de auto zeer ruim. In 30 minuten is de automobilist ver buiten de gemeentegrens. Door de ligging aan het Markermeer is een deel van het buitengebied niet per auto bereikbaar. Ook het natuurgebied Oostvaardersplassen is afgesloten voor auto’s.

Fiets (85%)

Almere is omgeven met water en de Oostvaardersplassen in het noordoosten. Dit heeft een flinke impact op de bewonersaantallen binnen een straal van 9 kilometer. Almere heeft hierdoor een natuurlijke barrière waardoor de stad compact gehouden wordt. Daarnaast vormen de snelwegen aan de zuid- en westzijde een scheiding tussen het stedelijke gebied en rurale gebieden, met uitzondering van Almere Buiten.

Openbaar vervoer (74%)

Almere is vanaf de tekentafel ontworpen met oog voor een optimale bediening door openbaar vervoer. Vrij liggende busbanen zorgen voor een goede dekking van het stedelijke gebied van Almere, dat ook grotendeels binnen de isochronen ligt. De relatief lage score wordt met name verklaard doordat de plaatsen Muiderberg en Huizen deels in de 9 km-straal liggen maar buiten de isochroon. Dit laatste is echter niet verwonderlijk en niet ernstig omdat deze plaatsen in relatief beperkte mate georiënteerd zijn op Almere, en veel meer op het Gooi.