AmsterdamAuto (99,8%)

De stedelijke structuur van Amsterdam wordt gekenmerkt door een fijnmazig wegennet. Bij het oorspronkelijke ontwerp van de stad is de auto is niet gehanteerd als de maat der dingen. Naar de randen toe zien we een aantal grotere uitvalswegen naar het noorden, het zuiden, het westen en het oosten/zuidoosten. Desondanks is de isochroon voor de auto zeer ruim. In 30 minuten is de automobilist ver buiten de gemeentegrens en op de rijksweg. Files hebben hier slechts een beperkte invloed op de isochroon.

Fiets (67%)

Dat Amsterdam niet ophoudt buiten de ring, laat deze isochroon wel zien. Binnen 30 minuten fietsen bereik je het groene Waterland en het Amsterdamse Bos en reik je diep tot in Nieuw-West. De stad zet in op fietsnetwerken op verschillende schaalniveaus en met verschillende eigenschappen. Zo is het netwerk heel fijnmazig en overal van hoge kwaliteit. De drukte blijft een aandachtspunt maar Amsterdam slaagt er goed in de auto te weren en de vrijgekomen ruimte aan de fietser, de voetganger en openbaar groen terug te geven. Het plan Amsterdam Autoluw borduurt hierop voort. De sprong over het IJ zal de bereikbaarheid van Amsterdam Noord sterk verbeteren, hoewel die met het aantal ponten dat nu heen en weer vaart al goed is.

Openbaar vervoer (76%)

De stedelijke structuur van Amsterdam wordt gekenmerkt door een aantal lobben, waarvan de ov-bediening elk op een eigen manier is ontwikkeld.

  • De lob Zuidoost is ontsloten met de metro Oostlijn die een snelle verbinding biedt. Ook liggen er meerdere NS-stations die vanaf Amsterdam CS worden bediend. Zuidoost ligt echter deels vrij ver van het centrum van Amsterdam en valt gedeeltelijk buiten de 9 kilometer-cirkel. De gebieden die in de buurt van metrostations liggen zijn binnen 30 minuten te bereiken. Als de (loop)afstand wat groter is, neemt de reistijd toe, waardoor een deel van het gebied buiten de isochronen ligt. Een verbetermogelijkheid zou kunnen zijn om de rijtijd van de metro te verkorten op het traject tussen zuidoost en centrum/Centraal Station. Bijvoorbeeld door stations over te slaan in combinatie met kortere opvolgtijden.
  • De westelijke lob naar de tuinsteden Geuzenveld en Osdorp/De Aker/Nieuw Sloten wordt bediend door de tram. Hoewel het gebied helemaal binnen de 9 kilometerstraal ligt, laten de isochronen zien dat de reistijd per tram (te) lang is, met name een deel van Osdorp en De Aker ligt buiten de isochroon. Door de vrij grote afstand biedt de fiets geen soelaas. Niet alle ov-reizen hoeven per se via Amsterdam Centraal te gaan. De trein en metro via de westelijke ringspoorbaan bieden aanvullende verbindingen voor bijvoorbeeld het reizen naar Amsterdam-Zuid en Schiphol.
  • De ov-verbinding voor de zuidelijke lob naar Amstelveen is momenteel in verbouwing. De nieuwe snelle tram vanaf Amsterdam Zuid die aansluit op de metro zal hierin voorzien. Het is echter de vraag of hierdoor een substantieel deel van Amstelveen binnen de isochroon komt te liggen.
  • Amsterdam-Noord ligt alleen binnen de A10-ring en is minder uitgestrekt dan de andere lobben. Bovendien is de afstand tot het Centraal Station kort doordat het station aan de noordkant van de oude stad ligt. Door de combinatie metro-bus beschikt Noord over snelle verbindingen en ligt het binnen de isochroon.
  • Aan de oostzijde van het centraal station is IJburg goed bereikbaar via de tram.