AuteursDaniëlle de Bruin

Adviseur Duurzame Mobiliteit bij Sweco

Daniëlle richt zich als adviseur Duurzame Mobiliteit vooral op de vraag hoe de uitstoot van CO2 verminderd kan worden. Ze is onder andere betrokken bij het sluiten van een convenant op het gebied van duurzame mobiliteit in opdracht van de gemeente Wageningen.


Daniëlle: “Mobiliteit kan nog veel duurzamer. Ik geniet ervan om een bijdrage te leveren aan het proces om een meer duurzame maatschappij te realiseren.”


T +31 6 106 104 51

E danielle.debruin@sweco.nl

Haye Bijlsma

Adviseur Duurzame Mobiliteit bij Sweco

Haye is expert op het gebied van fietsmobiliteit. Hij is onder andere betrokken bij een project waarbij de provincie Utrecht het voornemen heeft om zeven snelfietsroutes aan te leggen.


Haye: “Onze mobiliteit heeft een grote impact op de duurzaamheid van de samenleving. Het leuke vind ik vooral dat zoiets simpels als gebruik van de fiets daarbij een groot verschil kan maken.”


T +31 6 229 340 69

E haye.bijlsma@sweco.nl

Jeroen Quee

Senior adviseur Duurzame Mobiliteit bij Sweco

Jeroen is expert op het gebied van duurzame mobiliteit en duurzaam parkeren. Hij is onder andere betrokken bij de projecten ‘Toekomstbeeld openbaar vervoer Noord-Holland’ en ‘Parkeergarage als batterij’.


Jeroen: “Ik vind het prachtig om met mijn werk een bijdrage te leveren aan een duurzamer samenleving. Duurzame mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol.”


T +31 6 218 139 56

E jeroen.quee@sweco.nl

Luuk de Vries

Projectleider Verkeersmodellen en Data

Luuk heeft een achtergrond in wiskunde en civiele techniek en bedenkt graag slimme oplossingen voor het verbeteren van processen. Hij heeft zich onder andere gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, verkeersnetwerken en autonome voertuigen.


Luuk: “Ik wil graag samen met mijn collega’s haalbare, verantwoorde en hoogstaande methodieken ontwerpen en die in projecten voor onze klanten toepassen.”


T +31 6 575 962 77

E luuk.devries@sweco.nl

Lennart van Dijk

Adviseur Railverkeersregeltechniek

Lennart is gespecialiseerd in het maken van variantenstudies op het gebied van rail. Hij werkt onder andere aan een studie voor een seinontwerp voor het tracé Den Bosch – Vught. Op basis van de studie worden simulaties gemaakt voor de toekomstige dienstregeling van het tracé.


Lennart: “Het maken van een variantenstudie is altijd een complexe puzzel en soms een lang traject. Maar het geeft veel voldoening als ik dan zie dat daardoor een dienstregeling verbeterd wordt.”


T +31 6 145 771 29

E lennart.vandijk@sweco.nl

Over Sweco

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. De vraag naar mobiliteit neemt toe. Maar de behoefte verandert ook. De oplossing is niet langer meer alleen het voertuig of de weg waar je op rijdt. Mobiliteit als vraagstuk omvat veel meer dan dat: CO2 emissies moeten omlaag, we willen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, vermindering van files en een betere verkeersveiligheid. Met onze moderne technologie levert Sweco een bijdrage aan zowel duurzame en schone, als veilige mobiliteit. Hierbij maken we maximaal gebruik van openbare data, maar we verzamelen ook zelf veel data die we vertalen naar praktische inzichten. Meer weten over hoe we dat doen? Kijk dan op www.sweco.nl/schoon-en-slim-verkeer-van-de-toekomst.


We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we jouw gemeente of provincie mobieler kunnen maken op een slimme en duurzame manier. We helpen je verder om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, je stad of gemeente bereikbaar te houden en om het mobiliteitssysteem in je gemeente klaar te maken voor de toekomst!