GroningenAuto (99,7%)

Ondanks dat Groningen een oude binnenstad heeft die niet gebouwd is voor de auto, blijkt uit de isochronenkaart dat de auto nog steeds ruim baan heeft. Zelfs vertrekkend vanaf het Centraal Station, hartje centrum, zijn alle bestemmingen binnen 30 minuten te bereiken. De 0.3% die niet te bereiken is, is te verklaren door het Zuidlaardermeer. Vanuit de isochroon gedacht klopt het dat dit gebied niet bereikbaar is, maar voor de bereikbaarheid van de stad kunnen we concluderen dat alle bewoonde bestemmingen bereikbaar zijn.

Fiets (94%)

Er gaat niets boven Groningen. En dat geldt in elk geval voor de fietsbereikbaarheid. Wat voor Groningen meespeelt is de centrale ligging en de bereikbaarheid van het Centraal station en de sterke fietscultuur die in deze studentenstad heerst. De infrastructuur is met deze ontwikkeling meegegroeid. De ringweg om Groningen heeft daarbij een minimale barrièrewerking. De geïsoleerde ligging ten opzichte van buurgemeenten maakt dat slechts 6,2% van de mensen die binnen een straal van 9 km van het station wonen buiten de waarde van een half uur fietsen valt.

Openbaar vervoer (77%)

Op het eerste gezicht wordt het gehele stadsgebied binnen de isochroon bediend door openbaar vervoer. Toch valt 23% van de inwoners erbuiten. Dit geldt in het bijzonder voor de verst uit de stad gelegen delen van de buitenwijken Beijum en Lewenborg. Ook de plaats Eelde-Paterswolde (ruim 10.000 inwoners en buiten de gemeente Groningen) behoort vrijwel helemaal tot het gebied buiten de isochroon. Daarnaast is er vrij veel verspreid liggende bebouwing die binnen de 9 km-cirkel maar buiten de isochroon ligt. Door het sneller maken van de busverbindingen voor met name Beijum en Eelde-Paterswolde kan winst geboekt worden in de dekking van het openbaar vervoer.