HaarlemAuto (98,1%)

Haarlem heeft een fijnmazig stratenpatroon. De stad is niet ingericht op auto’s. Wel is buiten de regio veel bijgebouwd. Deze nieuwbouw in combinatie met het toegenomen autobezit maakt dat Haarlem meer en meer autoverkeer te verwerken krijgt. Wegen zijn hier veelal niet op aangepast. Toch is de hele stad in een zeer ruime straal goed bereikbaar binnen 30 minuten, met uitzondering van het duingebied.

Fiets (76%)

De stad is omringd door water en groen. Vanuit het centraal station splitst het spoor zich in vier richtingen maar vormt nauwelijks een barrière. De formule 1-race in mei 2020 is een makkelijke prooi voor alle toeschouwers die vanaf het station met gemak door de duinen het circuit kunnen bereiken. Aan de infrastructuur ligt het in elk geval niet. IJmuiden en Hoofddorp zijn opvallende woonkernen die ondanks de beperkte afstand toch niet binnen het half uur te bereiken zijn. Voor Hoofddorp geldt dat de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de N205 een barrière vormen. Voor IJmuiden zorgen het spoor en het duingebied voor een omrijdfactor. Het duingebied biedt kansen om de doorstroming te verbeteren.

Openbaar vervoer (64%)

De langgerekte vorm van de stad maakt dat verschillende wijken en aangrenzende dorpen ver van het station liggen. Toch zijn de meeste goed bereikbaar met het openbaar vervoer, mede door de stations Heemstede-Aerdenhout en Santpoort Noord. Vanaf station Haarlem rijden ook genoeg bussen om alle wijken van Haarlem te bereiken binnen 30 minuten. In oost-west richting ligt ook een spoorverbinding, waardoor Zandvoort en Halfweg ontsloten worden. Opvallend is de uitstekende busverbinding over de N200 naar Zandvoort. Er zijn nog wel verbetermogelijkheden voor de openbaar vervoer-verbinding naar IJmuiden aan de noordzijde en Bennebroek en delen van Hoofddorp aan de zuidzijde.