NijmegenAuto (100%)

Nijmegen kenmerkt zich door een hoge mate van stedelijkheid met functiemenging, een relatief hoge woning- en bebouwingsdichtheid, goede verbindingen en een goede bereikbaarheid. Dit vertaalt zich in een herkenbaar stratenpatroon met relatief smalle straten, en pleintjes. De ontsluiting voor autoverkeer is desondanks uitstekend. Binnen 30 minuten zijn alle bestemmingen bereikbaar.

Fiets (85%)

Nijmegen doet het goed voor een stad waar de Waal een natuurlijke afscheiding vormt. Door goede fietsinfrastructuur vanaf het station naar de overkant van de Waal, is het bereik voor fietsers goed te noemen. Daarnaast zijn de meeste woonkernen rondom Nijmegen binnen de 30 minuten te bereiken.

Openbaar vervoer (67%)

De stad zelf is goed ontsloten en ligt vrijwel geheel binnen de isochroon. Minder goed is de ov-verbinding naar andere plaatsen die wel binnen de 9 km-cirkel liggen en ook wel binnen het logische verzorgingsgebied van Nijmegen liggen, met name Beuningen en Slijk Ewijk.