Over de auteurs

Alex Hekman

Business director Water

alex.hekman@sweco.nl | 06 - 622 792 439 | Linkedin

Alex is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beste integrale oplossingen voor onze klanten op gebied van waterveiligheid, watermanagement, stedelijk water en klimaatadaptatie. Als branche ambassadeur voor NLingenieurs en lid van het Kernteam Deltatechnologie (Topsector Water) legt hij elke dag nieuwe verbindingen met stakeholders en partners om gezamenlijk oplossingen te creëren voor een klimaatbestendig Nederland.

Nikéh Booister

Adviseur Strategisch deltamanagement

nikeh.booister@sweco.nl | 06 - 534 394 06 | Linkedin

Nikéh heeft een passie voor watermanagement, waterveiligheid en klimaatadaptatie. De energie die zij steekt in grootschalige en complexe projecten in binnen- en buitenland kenmerkt haar. Als strategisch adviseur begeeft zij zich dagelijks op het snijvlak van beleid en techniek. Momenteel werkt ze aan opdrachten voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden bij hun ambitieuze opgave rondom zeespiegelstijging.