SamenvattingNu zijn stationsgebieden vaak nog scheidslijnen tussen wijken. Wij zien mogelijkheden om ze een verbindende functie te geven – tussen stadsdelen, tussen reizigers en bewoners, tussen verschillende leeftijdsgroepen en culturen, en tussen mens en natuur. Ze kunnen een nieuw brandpunt in het hart van de stad worden; een plaats om te wonen, te werken, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Ook omdat in de binnenstad de ruimte schaars is en er eerder behoefte is aan inbreiding dan aan uitbreiding. Die verbindende kracht van stationsgebieden en de mogelijkheden die ze bieden om meer (openbare) ruimte te creëren in de stad, kunnen veel maatschappelijke uitdagingen drastisch reduceren, van woningnood tot gevoelens van onveiligheid rondom stations. De combinatie van maatschappelijke functies met commercieel vastgoed (winkelen, sporten, uitgaan) en wonen is ook voor investeerders aantrekkelijk, aangezien zij op zoek zijn naar mogelijkheden om niet alleen hun financiële rendement, maar ook hun duurzaamheidsrendement te verhogen.